Translate

2009年6月16日火曜日

ナイキ本社前行動

ナイキ本社前にて守る会が抗議行動を行いました。 上はその映像です。 http://www.youtube.com/watch?v=DZJTkhdeZEM nikepolitics

0 件のコメント: